REGULAMIN PROGRAMU

ZBIERAJ PUNKTY I PREZENTY”

DLA STAŁYCH KLIENTÓW SUPERMARKETÓW:

 

-LEWIATAN OPOCZNO ul. Gen.K. Bończy-Załęskiego 29a

-LEWIATAN ŻARNÓW PL.Piłsudskiego 10

-LEWIATAN TOMASZÓW MAZ. ul. Białobrzeska 78/82

-LEWIATAN TOMASZÓW MAZ ul. Hoża 1/3

-LEWIATAN KOMORÓW ul. Tomaszowska 110

-LEWIATAN Tomaszów Maz. ul. Dzieci Polskich 21/23

OBOWIĄZUJĄCY OD 01.10.2019r.

 

SKRÓT REGULAMINU

 

Jak zdobywać punkty?

 

Punkty są naliczane za zakupy powyżej 10 zł. Uczestnikowi zostanie przyznany 1 punkt za

każdą wydaną złotówkę po uwzględnieniu innych rabatów naliczanych bezpośrednio przy kasie,

zgodnie z poniższą zasadą:

a)zakup od 10 zł do 29,99 zł-10-29 Punktów

b)zakup od 30 zł do 49,99 zł-30-49 + 10% tj.33-54 Punktów

c)zakup od 50 zł do 69,99 zł-50-69 + 20% tj.60-83 Punktów

d)zakup od 70 zł do 89,99 zł-70-89 + 30% tj. 91-116 Punktów

e)zakup od 90 zł do 109,99 zł-90-109 +40% tj. 126-153 Punktów

f)zakup powyżej 110 zł -110 +50% tj. od 165 Punktów

Uczestnik może otrzymać dodatkowe punkty za zakup wybranych produktów oznaczonych na sali sprzedaży plakatem informacyjnym.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyceny artykułów objętych gazetką lub ulotką

promocyjną, poniżej wartości 1 punkt za 1 złotówkę.

Wyroby tytoniowe i alkoholowe, doładowania pre - paid oraz płatności rachunków, mogą nie być punktowane.

 

 

Ważne!

 

W celu otrzymania punktów za zakupy, należy pokazać kasjerce Kartę niezwłocznie po rozpoczęciu przez nią obsługiwania posiadacza ww. Karty, nie później niż w momencie

zakończenia przez kasjerkę skanowania kodów kreskowych. Jeśli Karta nie zostanie okazana kasjerce przed zakończeniem transakcji ( wciśnięcie klawisza „podsuma”), punkty nie będą

mogły być przyznane. W celu uniknięcia pomyłek i powtórnego użycia paragonu, późniejszy zapis

Punktów na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji, nie jest możliwy.

 

 

Zamień Punkty na Prezenty.

 

Uzyskane punkty są rejestrowane na koncie Uczestnika najpóźniej 24 godz. po zakończeniu transakcji.

Uczestnik będzie mógł uzyskać informacje o stanie konta na trzy różne sposoby:

- kasjerka udzieli takiej informacji

- Uczestnik Programu może sam sprawdzić na czytniku cen umieszczonym na sali sprzedaży

- Uczestnik Programu może sam sprawdzić po zalogowaniu na stronie internetowej www.lewiatancelner.pl

Zebrane Punkty mogą być wymienione przez Uczestnika na Prezenty w następujący sposób:

- przez zalogowanie się na stronie www.lewiatancelner.pl oraz zamówienie wybranego z katalogu Prezentu.

Czas realizacji zamówienia wynosi około 14 dni roboczych.

Odbiór Prezentu może nastąpić we wskazanym w Formularzu Zamówienia Prezentu, punkcie prowadzenia Programu.

 

 

Bezpieczeństwo!

 

Uczestnik może imiennie zarejestrować swoją Kartę w każdym czasie, ale nie później niż w chwili zamiany punktów na Prezenty. Dla zabezpieczenia jednak zebranych Punktów przed utratą tzn. zagubieniem lub zniszczeniem Karty, zalecamy zarejestrowanie jej już w chwili otrzymania pierwszych Punktów.

 

Polityka prywatności

Szczegółowe warunki korzystania ze strony lewiatancelner.pl ujęte zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem internetowym: http://lewiatancelner.pl/polityka-prywatnosci.html

 

Pełny REGULAMIN PROGRAMU

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Program „ZBIERAJ PUNKTY I PREZENTY” prowadzony jest w:

-LEWIATAN OPOCZNO ul. Gen.K. Bończy-Załęskiego 29a

-LEWIATAN ŻARNÓW PL.Piłsudskiego 10

-LEWIATAN TOMASZÓW MAZ. ul. Białobrzeska 78/82

-LEWIATAN TOMASZÓW MAZ ul. Hoża 1/3

-LEWIATAN KOMORÓW ul. Tomaszowska 110

-LEWIATAN TOMASZÓW MAZ> ul. Dzieci Polskich 21/23

 

 

2. Organizatorem programu są firmy: PHU Celner Marek, HiPH Beata Celner oraz CELMARKET Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Tomaszowie Maz. przy ul.Białobrzeskiej 78/82.

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian zarówno w treści Regulaminu, jak i załączników do niego. O zmianach w treści Regulaminu bądź załączników do niego, Uczestnik zostanie powiadomiony,  przez ogłoszenie jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu.

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do oferowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej dodatkowych akcji promocyjnych związanych z Programem, tym spośród Uczestników, którzy na Formularzu Zamówienia Prezentu wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych zgodnie art.10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2002, Nr 144, poz.1204).

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 

1.Uczestnik przystępuje do Programu „ZBIERAJ PUNKTYI PREZENTY” z chwilą wyrażenia chęci posiadania KARTY LEWIATAN  oraz korzystania z niej, pod warunkiem dokonania pierwszych zakupów przekraczających kwotę 30zł.

 

2.Uczestnik może zarejestrować się na stronie internetowej www.lewiatancelner.pl , celem śledzenia zgromadzonych punktów lub całej oferty prezentów.

 

3. Administratorem danych osobowych Uczestnika zawartych w Formularzu Zamówienia Prezentu, lub w Formularzu Rejestracji Uczestnika na stronie internetowej www.lewiatancelner.pl jest Organizator, który będzie je wykorzystywał w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i w zakresie udzielonej przez Uczestnika zgody.

 

4. Uczestnik ma prawo kontroli, modyfikacji oraz sprostowania danych ujętych w Formularzu

Zamówienia Prezentu.

 

KARTA LEWIATAN 

 

 

1. Karta LEWIATAN  jest wydawana bezpłatnie.

 

2. Uczestnik jest zobowiązany używać Karty LEWIATAN zgodnie z

postanowieniami Regulaminu. Uczestnik może przekazać KARTĘ wybranym przez Uczestnika osobom trzecim do używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

3. Uczestnik może zamienić zgromadzone Punkty na Prezenty, zamawiając je osobiście w wybranym sklepie LEWIATAN OPOCZNO, ŻARNÓW, KOMORÓW oraz TOMASZÓW MAZ., lub przez zalogowanie się na stronie internetowej www.lewiatancelner.pl .

 

4. Punkty zbierane przez Uczestnika nie podlegają wymianie na ich ekwiwalent pieniężny.

 

USZKODZENIE, ZNISZCZENIE, UTRATA KARTY LEWIATAN 

 

1. W przypadku uszkodzenia lub utraty Karty, która jest zarejestrowana na konkretne nazwisko (poprzez rejestrację na stronie internetowej www.lewiatancelner.pl , lub przez wypełnienie Formularza Zamówienia Prezentu ), Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Organizatora, który podejmie dalsze działania mające na celu zablokowanie Karty i przeniesienie nabytych punktów na nową.

 

2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem zagubienia, kradzieży lub uszkodzenia Karty LEWIATAN .

 

3. Karta zablokowana w wyniku zgłoszenia dokonanego przez Uczestnika w trybie określonym powyżej, nie może być używana. W przypadku odnalezienia zablokowanej Karty

Uczestnik powinien zgłosić się do Organizatora, celem zwrócenia Karty.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY I GROMADZENIA PUNKTÓW.

 

1. Karta może być używana we wszystkich w Sklepach objętych programem tj:

-LEWIATAN OPOCZNO UL.Gen.K. Bończy-Załęskiego 29a

-LEWIATAN ŻARNÓW PL.Piłsudskiego 10

-LEWIATAN TOMASZÓW MAZ. ul. Białobrzeska 78/82 oraz ul. Hoża 1/3

-LEWIATAN KOMORÓW u. Tomaszowska 110

-LEWIATAN TOMASZÓW MAZ> ul. Dzieci Polskich 21/23

 

2. Uczestnik zbiera Punkty, na zasadach opisanych w Regulaminie poprzez dokonanie zakupów w Sklepach zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

 

3.Punkty są naliczane za zakupy powyżej 10 zł. Uczestnikowi przyznany zostanie 1 Punkt za każdą wydaną złotówkę po uwzględnieniu innych rabatów (obniżki, przeceny, promocje) naliczanych bezpośrednio przy kasie zgodnie z poniższą

zasadą:

 

a) zakup od 10,00 zł do 29,99 zł – 10-29 Punktów;

b) zakup od 30,00 zł do 49,99 zł – 30-49+10% tj. 33 - 54 Punkty;

c) zakup od 50,00 zł do 69,99 zł – 50-69+20% tj.60-83 Punkty;

d) zakup od 70,00 zł do 89,99 zł – 70-89 +30% tj.91-116 Punktów;

d) zakup od 90,00 zł do 109,99 zł – 90-109 +40% tj.126-153 Punkty;

d) zakup od 110,00 zł -110 +50% tj.od165 Punktów;

 

4.Uczestnik, który posiada kartę rabatową lub Uczestnik, który korzysta z rabatów przysługujących za zakupy powyżej 1000 zł, może wybrać tylko jeden ze sposobów promocji, tj. naliczanie punktów na Karcie LEWIATAN lub przysługujący rabat. .

 

4.a. Przy płatności TALONEM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OPOCZNIE, naliczanie punktów na kartę LEWIATAN zaczyna się powyżej wartości talonu.

 

5.Uczestnik może otrzymać dodatkowe punkty za zakup wybranych produktów oznaczonych na sali sprzedaży plakatem informacyjnym.

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyceny artykułów objętych gazetką lub ulotką promocyjną, poniżej wartości 1 punkt za 1 złotówkę.

 

7. Wyroby tytoniowe, alkoholowe, doładowania pre paid oraz płatności rachunków, mogą nie być punktowane.

 

8. W celu otrzymania Punktów za zakupy, należy pokazać kasjerowi Kartę niezwłocznie po rozpoczęciu przez kasjera obsługiwania posiadacza ww. Karty, nie później niż w momencie zakończenia przez kasjera skanowania kodów kreskowych. Jeśli Karta nie zostanie okazana kasjerowi przed zakończeniem transakcji (wciśnięcie w kasie klawisza „podsuma”), Punkty nie będą mogły być przyznane. W celu uniknięcia pomyłek i powtórnego użycia paragonów późniejszy zapis Punktów na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwy.

 

9. Uzyskane Punkty są rejestrowane na koncie Uczestnika najpóźniej 24 godz. po zakończeniu transakcji. Uczestnik będzie mógł uzyskać informacje o stanie jego konta na trzy różne sposoby:

-kasjerka udzieli takiej informacji

-uczestnik programu może sam sprawdzić na czytniku umieszczonym na sali sprzedaży

-uczestnik programu może sam sprawdzić po zalogowaniu na stronie internetowej www.lewiatancelner.pl.

.

10. Punkty zebrane na Karcie przez jednego Uczestnika mogą być przekazywane innemu Uczestnikowi.

 

ZASADY WYKORZYSTANIA ZGROMADZONYCH PUNKTÓW

 

1. Postanowienia niniejszego rozdziału obowiązują i są wiążące dla Uczestników jedynie do dnia zakończenia Programu. Po jego zakończeniu Uczestnik nie będzie miał możliwości

wymiany zgromadzonych Punktów na prezenty.

 

2. Zebrane Punkty mogą być wymienione przez Uczestnika na prezenty w następujący sposób:

- przez zalogowanie się na stronie www.lewiatancelner.pl oraz zamówienie wybranego z katalogu prezentu. Czas realizacji zamówienia wynosi około 14 dni roboczych., jednak Firma Celner zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w wyjątkowych sytuacjach.

- od dnia 1.04.2019r liczba punktów za niektóre prezenty ulega zmianie m.in.:  CZEKOLADA- 100pkt

 

3. Uczestnik może dokonać wymiany zebranych Punktów na wybrany z Katalogu Prezent, jeżeli posiada ważną Kartę, zebrał wystarczającą liczbę Punktów określoną w Katalogu i

zgłosi się do wybranego punktu prowadzenia programu po odbiór Nagrody z ważną Kartą oraz dokumentem tożsamości umożliwiającym potwierdzenie, że jest on Uczestnikiem.

 

4. Wymiana Punktów na Nagrodę spowoduje odpowiednie obniżenie ilości Punktów na koncie Uczestnika, o liczbę Punktów przypisanych w Katalogu danej Nagrodzie.

 

5. Jedynie Uczestnik jest upoważniony do wymiany Punktów na Nagrodę. Przy odbiorze, Uczestnik zostanie poproszony o okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość celem potwierdzenia ich zgodności z danymi będącymi w posiadaniu Organizatora. Wydanie Nagrody jest uzależnione od zgodności imienia i nazwiska z jednym z ww. dokumentów z danymi Uczestnika podanymi na Formularzu Zamówienia Prezentu.

 

6. Odbiór Nagrody może nastąpić we wskazanym w Formularzu Zamówienia Prezentu punkcie prowadzenia Programu.

 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wydania Prezentu o równej lub wyższej wartości i podobnym wykorzystaniu, w szczególnej sytuacji, gdy wybrana przez Uczestnika Nagroda, jest niedostępna w stałych punktach współpracy Organizatora z dostawcami w zakresie zakupu Prezentów dla Uczestników Programu Zbieraj Punkty I Prezenty.

 

8. Katalog traci ważność najwcześniej na 60 dni po ogłoszeniu tego faktu w każdym punkcie prowadzenia Programu.

 

9. W przypadku, gdy Uczestnik lub osoba, której powierzył Kartę kupił towar i okazał Kartę (Uczestnik uzyskał Punkty na swoim koncie), a następnie ww. towar zostaje zwrócony, niezależnie od przyczyny zwrotu, Uczestnik jest zobowiązany okazać kartę w celu odpowiedniego zredukowania ilości Punktów zebranych na jego koncie z tytułu ww. zakupu.

 

ZWROTY I REKLAMACJE

 

1. W przypadku wadliwości Prezentu, zostanie on wymieniony na towar pozbawiony wad albo w przypadku, gdy nie będzie to możliwe z powodu wyczerpania zapasów danego towaru, zostanie on zamieniony na inny o tej samej wartości.

 

2. W przypadku gdy Uczestnik składa reklamację związaną z Programem, zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym), numer Karty oraz powód reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Program wprowadzony zostaje na czas nieokreślony. Organizator ma prawo zakończyć program najwcześniej po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tej informacji we wszystkich punktach prowadzenia programu, bez konieczności podawania przyczyny.

 

2. Po zakończeniu Programu nie będzie możliwe gromadzenie ani wykorzystywanie Punktów.

 

3. Dane osobowe uczestników programu, które zostały zawarte w formularzu rejestracyjnym podlegają ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 833). Uczestnik  ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania. Dane można zmienić po zalogowaniu się na konto użytkownika.

 

4. Korzystanie z Programu  oznacza zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji zamówień Prezentów oraz marketingowych wyłącznie przez firmę PHU CELNER Marek z siedzibą w tomaszowie Mazowieckim przy ul. Białobrzeskiej 78/82.

 

5. Do postanowień Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.

 

6. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Trwa ładowanie danych
Trwa wyszukiwanie